تعرفه کارشناسی فنی و بدنه خودرو در سال ۱۴۰۱

کارشناسی خودرو کرج

پرداخت هزینه کارشناسی در محل

بعد از انجام کارشناسی توسط متخصصین، هزینه کارشناسی توسط کارشناس مربوطه در محل مورد نظر شما دربافت می شود.

عدم دریافت هزینه در صورت نارضایتی متقاضی

پس از انجام کارشناسی، در صورتی که از عملکرد کارشناسان ما ناراضی باشید، هزینه کارشناسی خودرو دریافت نمی گردد.

برای اطلاع از تعرفه های کارشناسی با همکاران ما در کرج کارشناس تماس بگیرید.