کارشناسی ام وی ام ۱۱۰ مدل ۱۳۸۹

کارشناسی ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک AMT مدل ۱۳۸۹

کارشناسی ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک سازنده سال رنگ مدل کارکرد سوخت ام وی ام 1389 سفید 110 118000 بنزین چکیده گزارش کارشناسی فنی و آپشن چکیده گزارش کارشناسی کارشناسی ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک AMT مدل ۱۳۸۹ با کارکرد ۱۱۸ هزار کیلومترخودرو فاقد رنگ شدگی بودسینی جلو ضربه داشتگیربکس تقه […]