کارشناسی ۲۰۶ وی۲۰ مدل ۱۳۸۸

کارشناسی ۲۰۶ وی۲۰

کارشناسی ۲۰۶ وی۲۰ مدل ۱۳۸۸ سازنده سال رنگ مدل کارکرد سوخت پژو 1388 سفید 206 300هزار بنزین چکیده گزارش کارشناسی فنی و آپشن چکیده گزارش کارشناسی بجز سقف و صندوق عقب مابقی خودرو رنگ شدگی داشت. شاسی عقب سمت سرنشین ضربه داشت شاسی های جلو ضربه داشتند. سینی های جلو و عقب ضربه داشتند. فنی […]